Ważne informacje Castle Triathlon Malbork

REJESTARCJA
www.startlist.pl

REGULAMIN
IM 
1/2 IM 
1/4 IM  
1/8 IM 

LICENCJA PZTri
Obowiązkowa – szczegóły TUTAJ

START I META
Start – rolling start z brzegu, rzeka Nogat.
Meta – teren Muzeum Zamkowego w Malborku.

STREFA ZMIAN
Parking przy ul. Wałowej w Malborku.

BIURO ZAWODÓW
Sala Karwan na terenie Zamku w Malborku przy ulicy Starościńskiej 1.

ODBIÓR PAKIETÓW
Strefa zmian – na parkingu przy Ul. Wałowej w Malborku.
Osobisty odbiór pakietów w godzinach wskazanych w programie po okazaniu:

  • dowodu tożsamości ze zdjęciem,
  • licencji PZTri – szczegóły TUTAJ,
  • podpisanej karty zawodnika – karta do pobrania pięć dni przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”,
  • podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Castle Triathlon Malbork (tylko osoby niepełnoletnie),

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNA PRAWNEGO POBIERZ TUTAJ

Pakiet będzie znajdował się przy stanowisku z numerem startowym zawodnika. 

DEPOZYT
Przyjmowanie depozytu – okolice strefy zmian na parkingu przy ul. Wałowej w Malborku w miejscu oznaczonym napisem „depozyt”.
Otwarcie: godzinę przed startem.

Odbiór depozytu – Sala Karwan na terenie Zamku w Malborku przy Ul. Starościńskiej 1
Zamknięcie: w czasie rozpoczęcia dekoracji.

Deponowanie: w worku depozytowym oznaczonym numerem startowym, w którym zawodnik otrzymał pakiet startowy.

Wydawanie depozytu: na podstawie okazanego numeru startowego.

TOALETY
Przenośne – okolice startu i mety.

Polityka Prywatności
(c) 2016-2021 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl