Regulamin Malbork Kids Castle Triathlon Malbork

Malbork KIDS 2018
Malbork, 08.09.2018

  1. Urząd Miasta Malbork
  2. MKS Triathlon Malbork
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Malborka w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Malborka i okolic.
  1. Malbork Kids odbędzie się w dniu 08.09.2018 (sobota)
  2. Start i meta znajdować się będą na parkingu przy ul. Wałowej w Malborku.
 • PIĄTEK, 07.09.2018
  17:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM oraz Malbork Kids
  17:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje
  17:00 – 19:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM
  19:00 odprawa techniczna dla dystansu 1/4 IM oraz 1/8 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)
  19:00 – 20:00 pasta party dla dystansu 1/4 IM oraz 1/8 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)

  SOBOTA, 08.09.2018
  6:30 – 7:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM oraz Malbork Kids
  6:30 – 8:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM
  8:00 – 8:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)
  8:00 – 18:00 EXPO oraz inne atrakcje
  09:00 start dystans 1/8 IM
  09:10 start dystans 1/4 IM
  12:00 – 13:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  13:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM
  13:00-13:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla Malbork Kids
  15:00 – 18:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM
  15:00 – 18:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – tylko dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM
  14:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  14:05 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m
  14:10 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
  14:15 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  14:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  14:30 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  18:00 odprawa techniczna dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)
  18:00 – 20:00 pasta party dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)

  NIEDZIELA, 09.09.2018
  5:00 – 5:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansu IM (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)
  06:00 start dystans IM
  07:00 – 20:00 EXPO oraz inne atrakcje
  8:00 – 8:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansu 1/2IM (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)
  09:00 start dystans 1/2 IM
  16:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  17:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM
  22:00 zamknięcie trasy
  22:00 – 22:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu IM

  1. Malbork Kids zostanie rozegrany na dystansach: bieg na ok. 200 m (1-7 lat), bieg na ok. 500 m (8-11 lat), bieg na ok. 1 km (12-15 lat). Pomiar trasy GPS.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach startu (parking przy ul. Wałowa).

  2. Biuro zawodów będzie czynne w piątek 07.09.2017 w godzinach 17:00-19:00 oraz w sobotę 08.09.2018 w godzinach od 13.00-13:30.

  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.

  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
   D1 (dziewczynki 1-3 lat)
   C1 (chłopcy 1-3 lat)
   D4 (dziewczynki 4-5 lat)
   C4 (chłopcy 4-5 lat)
   D6 (dziewczynki 6-7 lat)
   C6 (chłopcy 6-7 lat)
   D8 (dziewczynki 8-9 lat)
   C8 (chłopcy 8-9 lat)
   D10 (dziewczynki 10-11 lat)
   C10 (chłopcy 10-11 lat)
   D12 (dziewczynki 12-13 lat)
   C12 (chłopcy 12-13 lat)
   D14 (dziewczynki 14-15 lat)
   C14 (chłopcy 14-15 lat)

  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.

  2. Każdy zawodnik, który ukończy Malbork Kids otrzyma okolicznościowy medal.

  1. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każde dziecko, które zgłoszone zostanie przez rodzica, opiekuna prawnego, trenera lub nauczyciela.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w Malbork Kids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura i muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w imprezie.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ

  1. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  2. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
  1. Zgłoszenia do Malbork Kids będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.castletriathlon.com

  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.

  3. W celu zarejestrowania dzieci i młodzieży należy zarejestrować się do systemu zapisów na konto osoby dorosłej lub jeśli jest już utworzone konto, to wystarczy się zalogować na nie. Następnie kliknąć „Mój profil” -> „Podopieczni”, a następnie uzupełnić dane zawodnika startującego w Malbork Kids i kliknąć przycisk „Zapisz”. Kolejny krok, to wybranie w menu pozycji „Zapisy”, zaznaczenie podopiecznych, których chcemy zgłosić do zawodów i zgłoszenie go na zawody.

  4. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  5. Limit uczestników na wszystkich trzech dystansach dla dzieci i młodzieży to 200 osób.
  6. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.09.2018, do godziny 19.00. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

  8. W Biurze zawodów, w godzinach wyszczególnionych w pkt VI. będzie można zapisać dziecko pod warunkiem, że limit startujących nie został wyczerpany.

  1. W zawodach Malbork Kids obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 26.08.2018
   40,00 PLN płatne do 08.09.2018
  2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Malbork Kids 2018, dystans″.
  5. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.

  6. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Malbork Kids, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 25.08.2018.

  7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.

  8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

  9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Malbork Kids.
  10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.castletriathlon.com.
  1. Dane osobowe uczestników Malbork Kids będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Malbork Kids będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Malbork Kids obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu do danych osobowych dziecka oraz ich poprawiania.
  5.  Podanie danych osobowych dziecka oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triminator Kids. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę i zezwalają na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przesłania rodzicom/opiekunom prawnym informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielają organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Malbork Kids należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Malbork Kids – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Malbork Kids Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Malbork Kids będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 07.09.2018 r. o godz. 19:00.  

  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy na bieg, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, bufet w strefie finishera, słodki upominek po przekroczeniu linii mety, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.

  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Dzieci i młodzież startują wyłącznie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice i opiekunowie prawni dziecka przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i innych urazów fizycznych.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl