Regulamin 1/8 IM Castle Triathlon Malbork

Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego
Dystans 1/8 IM (0,475-22,5-5,275)
Malbork, 07.09.2019

  1. Urząd Miasta Malbork
  2. MKS Triathlon Malbork
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Malborka w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Malborka i okolic.
  1. Castle Triathlon Malbork na dystansie 1/8 IM odbędzie się w dniu 07.09.2019.
  2. Meta znajdować się będzie na Bulwarze im. Macieja Kilarskiego.
  3. Strefa zmian znajdować się będzie na parkingu przy ul. Wałowej w Malborku.
 • PIĄTEK, 06.09.2019
  17:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM oraz Malbork Kids
  17:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje
  17:00 – 19:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM
  19:00 odprawa techniczna dla dystansu 1/4 IM oraz 1/8 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)
  19:00 – 20:00 pasta party dla dystansu 1/4 IM oraz 1/8 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan) 

  SOBOTA, 07.09.2019
  6:30 – 7:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM oraz Malbork Kids
  6:30 – 8:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – tylko dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM
  8:00 – 8:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)
  8:00 – 18:00 EXPO oraz inne atrakcje
  09:00 start dystans 1/8 IM
  09:10 start dystans 1/4 IM
  12:00 – 13:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  13:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansów 1/4 IM i 1/8 IM
  13:00-13:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla Malbork Kids
  14:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  14:05 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m
  14:10 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
  14:15 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  14:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  14:30 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  15:00 – 18:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM
  15:00 – 18:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – tylko dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM
  18:00 odprawa techniczna dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)
  18:00 – 20:00 pasta party dla pełnego dystansu IM oraz 1/2 IM (Zamek Krzyżacki – Sala Karwan)

   NIEDZIELA, 08.09.2019
  5:00 – 5:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansu IM (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)
  06:00 start dystans IM
  07:00 – 20:00 EXPO oraz inne atrakcje
  8:00 – 8:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansu 1/2IM (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)
  09:00 start dystans 1/2 IM
  16:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  17:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM
  22:00 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu IM / zamknięcie trasy

  1. Castle Triathlon Malbork rozegrany zostanie na dystansie 1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
  2. Pływanie na dystansie 0,475 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody w wrześniu w rzece Nogat 16-20°C. Głębokość rzeki 2-3m. Start z wody. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 22,5 km (1 pętla). Trasa płaska. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty do godziny 12:00. Zawody w konwencji bez draftingu. Zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego liczenia własnych okrążeń.
  4. Bieg – 5,275 km (1 pętla). Pętla wytyczona po ścieżkach utwardzonych i chodnikach miasta Malbork wzdłuż rzeki Nogat, a także na terenie Zamku Krzyżackiego w Malborku. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Pomiar trasy GPS. Zawodnicy po każde pętli biegowej będą otrzymywali opaski (1 opaska, to 1 okrążenie). Zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego liczenia własnych okrążeń.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 2 godziny.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Sali Karwan (Zamek w Malborku) i będzie czynne w dniu 06.09.2019 roku (piątek) w godzinach 17:00-19:00 oraz w dniu 07.09.2019 r. (sobota) w godzinach 6:30-7:30.
  2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”.
  1. W ramach Castle Triathlon Malbork będę również rozegrane sztafety triathlonowe na dystansie IM, 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie, kolarstwo, bieganie.
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip osobie biorącej udział w etapie biegowym). Na etap biegowy zawodnik oprócz chipa musi zabrać również numer startowy.
  4. W sztafecie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Sztafeta” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach + 150 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego plus 2 koszulki finishera i 2 czepki dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. Na każdej pętli biegowej będą 2 punkty żywieniowe.
  2. Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie zawodów, w tym celu organizator wyznaczy strefy zrzutu, w których będzie można wyrzucić zużyte bidony, opakowania, butelki, kubeczki itp.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety oraz przy trasie wyścigu.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-19 lat)
   K 20 (20-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60 lat i więcej)
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-19 lat)
   M 20 (20-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60 lat i więcej)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy Castle Triathlon Malbork otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach Castle Triathlon Malbork na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają rocznikowo 16 lat i przedstawią dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl
  2. Ponadto zawodnik musi posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Triathlonu. Licencje nie będą wymagane w rywalizacji sztafet
  3. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Castle Triathlon Malbork.

  ZGODA RODZICA – POBIERZ TUTAJ

  1. Zgłoszenia do Castle Triathlon Malbork będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.castletriathon.com. Wchodząc na stronę imprezy www.castletriathlon.com i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1/8 IM”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. Opłatę startową można dokonać przez system płatności online PayU lub sposobem tradycyjnym.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 07.08.2019, a po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.
  7. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  8. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  9. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  10. Obowiązuje łączny limit uczestników 750 osób na dystansie 1/4 IM oraz na dystansie 1/8 IM
  11. W przypadku osiągnięcia limitu 750 uczestników na dystansie 1/4 IM, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  13. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 06.09.2019 do godziny 19:00, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
  14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Castle Triathlon Malbork do dnia 24.08.2019. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona. 
  15. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.
  1. Promocja dla osób, które zgłoszą się oraz opłacą wpisowe do końca listopada 2018 r! Wpisowe do 30 listopada wyniesie:
   1/8 IM: 130 zł (standardowa cena 150 zł – rabat w wysokości 20 zł). Aby skorzystać z promocji należy zaznaczyć checkbox: 1/8 IM – Rabat dla osób zgłoszonych na dystans 1/8 IM do 30 listopada 2018 roku -20 PLN.
  2. W zawodach Castle Triathlon Malbork na dystansie 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   150,00 PLN płatne do 28.02.2019
   175,00 PLN płatne do 30.06.2019
   200,00 PLN płatne do 27.08.2019
   225,00 PLN płatne do 06.09.2019
  3. W zawodach Castle Triathlon Malbork na dystansie 1/8 IM w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   300,00 PLN płatne do 28.02.2019
   325,00 PLN płatne do 30.06.2019
   350,00 PLN płatne do 27.08.2019
   375,00 PLN płatne do 06.09.2019
  4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  5. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayLane lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Castle Triathlon Malbork dystans 1/8 IM”.
  6. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
  7. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Castle Triathlon Malbork to organizator zwróci 50% opłaty startowej, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej. Jeśli lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, a rezygnująca osoba poszuka na swoje miejsce inną osobę, to istnieje możliwość zamiany zawodnika na liście startowej pod warunkiem, że wskazany przez osobę rezygnującą zawodnik dokona zgłoszenia na zawody i dopłaci różnicę do aktualnej opłaty startowej. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  8. W przypadku wpływu opłaty startowej na konto po 07.08.2019 roku organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  9. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  10. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  11. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Castle Triathlon Malbork.
  12. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.castletriathlon.com.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Castle Triathlon Malbork należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Castle Triathlon Malbork – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Castle Triathlon Malbork Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Castle Triathlon Malbork będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 06.09.2019 o godz. 19:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, T-shirt finishera, medal za ukończenie zawodów, posiłek regeneracyjny po zawodach. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż do 07.08.2019.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  6. Strefa zmian pilnowana jest przez profesjonalną firmę ochroniarską od jej otwarcia, aż do jej zamknięcia zgodnie z godzinami wprowadzania i wyprowadzania rowerów ze strefy zmian. W strefie zmian mogą przebywać tylko zawodnicy oraz osoby upoważnione przez organizatora. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w strefie zmian. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w strefie zmian.
  7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  10. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
  12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  14. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl